Plastic is misschien wel te maken uit rioolslib

In 2014 zag een onderzoeker van waterschap Vallei en Veluwe op een zandfilter achter een nieuwe rioolwaterreactor in Epe een raar, glinsterend gelletje ontstaan. Hij schraapte het spul eraf, legde het onder de microscoop en deed een chemische analyse. ‘Het bleek een alginaat’, zegt Arjan Budding, afvalwaterspecialist bij Vallei en Veluwe. Een alginaat is een langgerekt suikerpolymeer, dat nu uit zeewier wordt gewonnen en hoogwaardig emplooi vindt als mal voor kronen en kunstgebitten, in prints voor textiel en als coating voor papier.

Na twee jaar testen presenteert het waterschap deze week een commercieel te expoiteren zusje van het zeewieralginaat. ‘Chemische structuur en eigenschappen van dit neo-alginaat uit rioolwater komen nagenoeg overeen, zonder dat schepen de zee op hoeven om wier te oogsten’, zegt Budding.

Uit een marktonderzoek blijkt dat het alginaat uit poep en pies geschikt is om papierlaagjes in de kartonfabricage op elkaar te lijmen. ‘Daarmee kan de groeiende e-commerce besparen op lijmen die nu nog uit fossiele grondstoffen bestaan’, aldus Budding. Een coating voor beton is een net zo kansrijke, milieuvriendelijke toepassing. De flinterdunne alginaatfilm kapselt betonscheurtjes in en verlengt daarmee de levensduur met ongeveer twintig jaar.

Maar het spul kan ook als grondverbeteraar dienen in land- en tuinbouw. Dichterbij het riool kan alginaat als bindmiddel dienen om het ook al uit poep teruggewonnen fosfaat van gruizig mineraal tot nette, goed strooibare kunstmestkorrel om te vormen.

Het rioolalginaat ontstaat vooral in het zogeheten Neredaproces, een nieuwe, compacte manier van rioolwaterzuivering waarbij minder volumineus en vlokkig slib ontstaat. ‘Kennelijk maken de bacteriën alginaat om zich te beschermen en mooie korrels te vormen’, zegt Budding. Het terugwinnen van alginaat scheelt het waterschap ook circa 25 procent van de te verwerken slib-berg.

Hoogwaardige toepassing in tandtechniek of levensmiddelindustrie ligt niet voor de hand, maar Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Vallei en Veluwe, sluit het ook niet uit. Het probleem is dat rioolslib, in feite dus urine en ontlasting, een afvalstatus heeft dat dergelijke toepassingen in de weg staat. ‘Dat gold ook voor het rioolfosfaat struviet, dat we als kunstmest terugwinnen. Maar we moeten niet kijken naar waar het vandaan komt, maar naar wat je ermee kunt doen’, vindt Klip-Martin.

Volgens haar is het nieuwe stofje volkomen veilig. ‘We kunnen aantonen dat het alginaat geen ziektekiemen en geen medicijnresten bevat, dus de stof past prima in een circulaire economie.’

Waterschappen werken al jaren aan het concept van energie- en grondstoffenfabriek. Rioolwater bevat al een handvol bruikbare stoffen naast struvietfosfaat en alginaat. Door wc-papier uit rioolwater te zeven, zijn bergen herbruikbaar cellulose beschikbaar. De stof PHA dient als bouwsteen voor bioplastic. De resterende slibresten worden vergist tot biogas. In 2025 willen de waterschappen een netto grondstoffen- en energieproducent worden.

Bron: volkskrant.nl

Honderd dagen Diftar groot succes in Twentse gemeenten

De invoering van diftar, gedifferentieerde afvaltarieven, in de gemeenten Enschede, Oldenzaal en Hof van Twente is succesvol. Het aanbod van restafval is na de eerste honderd dagen diftar sterk gedaald.

Diftar houdt in dat burgers per keer dat ze hun afvalcontainers aanbieden moeten betalen. Het doel: meer afval scheiden zodat zo min mogelijk restafval overblijft.

50 procent

In de gemeente Hof van Twente was een daling van 50 procent restafval, waar rekening werd gehouden met een daling van 22 procent. “Ik ben vooral trots op de inwoners binnen de gemeente”, vertelt wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente.

Ook in Oldenzaal is er 50 procent minder restafval per huishouden geproduceerd.

Enschede

In de gemeente Enschede is er na honderd dagen diftar 42 procent minder restafval geproduceerd. “In grote steden mag je al erg blij zijn met een daling van 30 procent. Wij hebben een topprestatie geleverd “, vertelt wethouder Hans Van Agteren van de gemeente Enschede.

Dat terwijl vorige maand nog bleek dat er veel kritiek in Enschede op diftar was, na een Facebook-bericht van de Enschedese Jerry Kroezen die schreef ‘helemaal klaar te zijn met diftar’.

Van Agteren denkt dat de inwoners even moesten wennen aan het nieuwe beleid. “De overgang naar een nieuw systeem brengt altijd wat onrust met zich mee. We hebben de mensen zoveel mogelijk geprobeerd te stimuleren en dat werpt nu zijn vruchten af”, aldus Van Agteren.

Bron: RTV-Oost
Foto: Flickr Creative Commons / remonrijper

Creëer samen met ons afvalbewustzijn

Stuur ons een bericht!