Vermist: 267 miljoen kilo Twents afval

ENSCHEDE – Waar is 267.582.000 kilo Twents huishoudelijk afval gebleven? Zoveel werd er in 2016 namelijk minder ingezameld, vergeleken met vijf jaar daarvoor. Naar het precieze antwoord is het nog even gissen.

Daling

Maar wanneer de drie componenten van het huishoudelijk afval opgeteld worden, is er de laatste vijf jaar óók sprake van een algehele daling. Dat blijkt uit de nieuwsbrief van Afvalloos Twente, een samenwerking van 12 Twentse gemeenten (exclusief Rijssen-Holten en Twenterand). Er werd in 2016 alles bij elkaar ruim 267 miljoen kilo afval mínder opgehaald, een daling van ongeveer 11 procent.

Verklaring

De Hellendoornse wethouder Jelle Beintema, ‘bestuurlijk trekker’ van het project ‘Naar een afvalloos Twente 2030’, reageert verrast. “Is het zoveel?”, zegt hij verbaasd. Toch heeft hij wel een verklaring die de afname op zijn minst deels verklaart “In het algemeen kun je zeggen, dat er beter gescheiden wordt. Dus ook papier en textiel gaan uit het restafval. Die componenten worden in het overzicht niet genoemd.” Beintema wijst verder op de populariteit van kringloopwinkels en de mogelijkheid om gratis oude apparaten in te leveren.

Gedumpt?

Maar of die theorieën kloppen? Beintema weet het niet zeker. Het ligt ook gevoelig. Het zou immers ook kunnen dat een deel van het afval, onder invloed van tariefsdifferentiatie, in de bosjes gedumpt wordt. Anders dan de cijfers van ingezameld huishoudelijk afval, blijken cijfers over gedumpt afval moeilijk te verkrijgen. Twente Milieu, dat voor zeven gemeenten het afval inzamelt, heeft geen getallen. Ook al omdat de inzamelaar niet in alle gemeenten ook zwerfvuil en dumpafval ophaalt.

De conclusie dat er 483 kilo per persoon minder afval ingezameld wordt, ligt volgens Twente Milieu ‘genuanceerd’. “Niet alleen is het restafval afgenomen en is men beter aan huis gaan scheiden, door de maatregelen op restafval heeft ook een verschuiving plaatsgevonden richting de grove afvalstromen dus de afvalbrengpunten”, zegt woordvoerder Niek Vergeer.

Afvaltoerisme

Als andere mogelijke oorzaken noemt hij de afschaffing van blokcontainers, wat zorgt voor minder grof restafval in het normale restafval. Door maatregelen op restafval zou er ook minder bedrijfsafval in het huishoudelijk afval terechtkomen en meer huishoudelijk afval in het bedrijfsafval.

Ook zou er sprake kunnen zijn van afvaltoerisme naar andere gemeenten. En doordat containers langer aan huis staan speelt indroging een rol, vooral bij gft. Harde cijfers heeft Twente Milieu echter niet, omdat er nooit diepgaand onderzoek naar de vermindering van het afval is gedaan.

Bron: Tubantia

http://www.tubantia.nl/enschede/vermist-267-miljoen-kilo-twents-afval~ae1f9126/

Kilo’s kwijt?

Afvalscheiden is het sleutelwoord voor een recyclebaar huishouden. Je kunt mensen prikkelen het zelf te doen via foefjes in de ophaalketen online collaboration. Of je schakelt de techniek in.

Vuilophaaldiensten kunnen de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden drastisch naar beneden krijgen. Als ze het weggooien van restafval duurder en moeilijker maken, blijft er minder van over. Maar grote steden moeten hun hoop vestigen op de definitieve doorbraak van afvalscheidingsmachines.

Lees artikel

Bron: de Volkskrant

Circulaire economie in 2050

Kabinet schetst route naar een ‘circulaire economie’

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Dan moet de economie volledig draaien op hergebruikte grondstoffen

en moet al het afval worden verwerkt tot bruikbare materialen. Zo moeten het gebruik van grondstoffen en de uitstoot

van CO2 worden verminderd.

 

In 2030 moet er al een forse tussenstap zijn gezet; dan moet het gebruik van eindige grondstoffen zoals olie, gas, mineralen

en metalen al met de helft zijn teruggedrongen.

Lees artikel

Bron: de Volkskrant

Vogelvrij

Foto’s maken van zwerfafval? In Engeland doen ze dat met een reden

Na het Engelse eilandje Jersey te hebben verkend, gaat verslaggever Maarten door naar de plaats Kent. Daar hebben ze een bijzondere manier gevonden om zwerfafval tegen te gaan.

Ik ben aangekomen in Engeland en rij door Kent. Ze noemen het wel de Garden of England, de tuin van Engeland. Het is er inderdaad mooi, als je niet teveel in de bermen kijkt. Wat een afval! Engeland scoort hoog in de lijstjes van landen met het meeste zwerfafval en besteedt jaarlijks 1,3 miljard euro aan het opruimen ervan. In Nederland is dat 250 miljoen.

Lees het artikel

Bron: Radio1

De wegwerpmaatschappij is te zot voor woorden

Interview met Aad Bakker over de wegwerpmaatschappij.

Door: Sacha Bronwasser

Alles wat ik nu doe, het repareren en recyclen, komt voort uit ergernis over de wegwerpmaatschappij. Ergernis over de rotzooi die we in de maag gesplitst krijgen. De wegwerpmaatschappij. Ik ben nu 60 jaar en dat is een ontwikkeling die zo oud is als ikzelf. Die heeft toegeslagen toen de ultieme industrialisatie een feit werd. Productie kost niks meer, je kunt alles kopen en je kunt het zo weer weggooien. Nieuw gereedschap moet ik vaak zelf eerst nog verbeteren. Huishoudelijke apparaten zijn het ergste. Die worden ontworpen door een eikel in een laboratorium die ze zelf niet gebruikt en die twee opdrachten krijgt: kijk wat er op te bezuinigen valt, en: er moet een nieuw model komen. Waarom, vraag je je af.

Lees artikel

Bron: de Volkskrant

Plastic niet alleen gevaar in water, maar ook in lucht

Plastic deeltjes, zwevend in de lucht, kunnen een probleem worden voor de volksgezondheid. Dit stellen Dick Vethaak en Heather Leslie van kennisinstituut Deltares en Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU in Amsterdam in een opinieartikel in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science & Technology.

Lees artikel

Bron: de Volkskrant

Landelijke schoonmaakdag

Op zaterdag 19 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, worden er in het hele land leuke opschoonacties gehouden. Doe mee en meld jouw actie aan.

Meedoen is eenvoudig

Als je op zaterdag 19 maart je eigen omgeving schoonmaakt, dan doe je al mee aan de Landelijke Opschoondag. Maar, samen schoonmaken is gezelliger. Trommel bijvoorbeeld je buren, kinderen, sportclub of bewonersvereniging op voor een gezamenlijke schoonmaakactie. Maak het zo gek als je zelf wilt.

Zó doe je mee

  • Meld je aan als Supporter van Schoon
  • Organiseer een schoonmaakactie
  • Meld hem aan op deze website

Lees artikel

Bron: Supporter van schoon

 

Groene begrafenis

Je eet milieubewust, rijdt in een zuinige auto, en je produceert zo weinig mogelijk afval.
Je leeft milieuvriendelijk. Maar ga je ook milieuvriendelijk dood?

De conventionele opties voor het lot van je levenloze lichaam blijken allemaal alles behalve
ideaal als je het beste voor hebt met de wereld: bij het cremeren worden veel fossiele brandstoffen
gebruikt en komt er een flinke dosis CO2 vrij. Als je lichaam begraven wordt komen er allerlei
gifstoffen in de omgeving terecht, zoals het giftige formaldehyde dat gebruikt wordt om de
ontbinding tegen te gaan, maar ook allerlei lichaamseigen stoffen die behoorlijk schadelijk
voor het milieu kunnen zijn.

Tijd voor een milieubewust alternatief

Lees artikel

Bron:

brekend.nl
www.coeio.com

Creëer samen met ons afvalbewustzijn

Stuur ons een bericht!