100 dagen afvalvrij

Household waste sorting and recycling kitchen bins in the drawer. Responsible behavior, ecology concept.

Het project 100-100-100 dat huishoudens uitdaagt om 100 dagen afvalvrij te leven start in het najaar in de 100e gemeente, Hilversum. Het succes van de bewustwordingscampagne is enorm groot. Het idee is bedacht door afvalinzamelaar ROVA die onder andere inzamelt in Zwolle. ROVA startte in 2015 met 19 gemeenten waarna er snel meer gemeenten volgden.Dit najaar gaan er 7 nieuwe edities van start waarbij in totaal 20 gemeenten aangesloten zijn.

Lees verder

Bron: Rova

178 kilo afvallen

Afvalvrij leven, kan dat? 100 gezinnen hebben dat 100 dagen geprobeerd. En wat blijkt: helemaal lukt niet, maar de gezinnen produceerden 90 procent minder afval dan nu gebruikelijk is. “Gemiddeld produceert iemand 200 kilo afval per jaar. Deze gezinnen brachten dat terug tot omgerekend 22 kilo”, zegt Hans Groenhuis van afvalverwijderaar ROVA die het project opzette.

Lees het artikel

Bron: NOS.nl

Creëer samen met ons afvalbewustzijn

Stuur ons een bericht!